ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID

Για την είσοδο στους αθλητικούς χώρους είναι απαραίτητες οι εξής βεβαιώσεις:

Ιατρική βεβαίωση υπογεγραμμένη από γιατρό που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα covid

Ιατρικό ιστορικό. Συμπληρώνεται και φυλάσσεται από τον γιατρό

Δελτίο καταγραφής αθλουμένου: Συμπληρώνεται κάθε εβδομάδα από όσους δεν έχουν επίσημο δελτίο