Νέα – Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη πέντε  (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-6ΛΦ6ΟΛΧΞ-Ν00-1Λήψη

ΑΙΤΗΣΗ-–-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-4Λήψη

ΦΕΚ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΠΛΑΙΣΙΟ-2020Λήψη