Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χίου

Ο επίσημος ιστότοπος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Χίου

Αθλητικοί Χώροι

Όλοι οι αθλητικοί χώροι της αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ του Δήμου Χίου. Στάδια, Γήπεδα, Κολυμβητήριο και λοιπές άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Όλοι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της αρμοδιότητας του ΝΠΔΔ του Δήμου Χίου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ