Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Καμπ

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Καμπ

Κάθε εβδομάδα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου θα αναρτάται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τα καμπ.