Ψυχική Υγεία

Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη
  • Συμβουλευτική Ενηλίκων
  • Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων
  • Συμβουλευτική για ζευγάρια και οικογένειες
  • Αντιμετώπιση του πένθους, της απώλεια εργασίας, της ανεργίας
  • Αντιμετώπιση του άγχους, της κατάθλιψης, των κρίσεων πανικού
Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες  παρέχονται από ψυχολόγο, κατόπιν ραντεβού στα γραφεία της υπηρεσίας άνωθεν ΚΑΠΗ Δήμου Χίου

Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Κατόπιν Ραντεβού
  • Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 25-27, 82131, Χίος
  • Τηλ:  +30 22710-81474, +30 22710-44395
  • Fax: –
  • e-mail: athlitismos_np@chios.gov.gr