Στην πλατφόρμα PreSchool και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://polchios.intellisoft.gr, οι γονείς θα μπορούν να δημιουργήσουν ατομικό λογαριασμό. Θα ακολουθεί καταχώρηση των στοιχείων τους και κατ΄επέκταση έλεγχος τους. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση chiosnpdd@gmail.com

Στην πλατφόρμα PreSchool και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://polchios.intellisoft.gr, οι γονείς θα μπορούν να δημιουργήσουν ατομικό λογαριασμό. Θα ακολουθεί καταχώρηση των στοιχείων τους και κατ΄επέκταση έλεγχος τους. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση chiosnpdd@gmail.com