Εγγραφές νηπίων και βρεφών για την περίοδο 2021-22

Στην πλατφόρμα PreSchool.chios.gov.gr οι γονείς θα μπορούν να δημιουργήσουν ατομικό λογαριασμό. Θα ακολουθεί καταχώρηση των στοιχείων τους και κατ΄επέκταση έλεγχος τους. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση chiosnpdd@gmail.com και στα συνημμένα αρχεία. Η διεύθυνση της πλατφόρμας είναι η παρακάτω https://preschool.chios.gov.gr/

Exit mobile version
Exit mobile version