Δραστηριότητες από το Καμπ

Συμπληρώνοντας ένα μήνα λειτουργίας του Καμπ σας παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες από τις δραστηριότητες και τις κατασκευές των παιδιών μας!

Exit mobile version
Exit mobile version