Δικαιολογητικά εγγραφής στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Ημερήσιας Απασχόλησης ΝΠΔΔ Δήμου Χίου

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Ημερήσιας Απασχόλησης ΝΠΔΔ Δήμου Χίου

Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου θα διοργανώσει Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Ημερήσιας Απασχόλησης για παιδιά γεννηθέντα από το 2009 έως το 2017. Παρακάτω μπορείτε να κάνετε λήψη των δικαιολογητικών και να τα στείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: athlitismos_np@chios.gov.gr , ή να τα καταθέσετε στα γραφεία του ΝΠΔΔ καθημερινά από τις 8.30 έως τις 14.00. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης ΑΜΚΑ.