Βρεφονηπιακός Σταθμός Φλοίσκου

Ο παιδικός σταθμός Φλοίσκου ξεκίνησε την λειτουργία του ως Μιχάλειο Κέντρο παιδικής Μέριμνας το έτος 1973 όταν έγινε μετατροπή των εθνικών Ορφανοτροφείων.

Το έτος 1985 μεταστεγάστηκε στο οίκημα που ήδη υπάρχει και σήμερα ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός – Φλοίσκου.
Κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018 στον κάτω όροφο λειτουργούν 3 βρεφικά τμήματα και στον επάνω όροφο            3 παιδικά τμήματα. Παρέχεται σίτιση με διατροφολόγιο – ποσοτολόγιο που συντάσσεται από επιτροπή στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά παιδίατρος και η προϊσταμένη του σταθμού σε συνεργασία επίσης και με διατροφολόγο.

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά την παραμονή τους στο παιδικό σταθμό ενεργείται από παιδίατρο ανά 15 ημέρες.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό και το βοηθητικό καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών κατά την  διάρκεια παραμονής τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

]
Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Έναρξη Λειτουργίας: 1973
  • Διεύθυνση: Φλοίσκου 2, 82100, Χίος
  • Τηλ:  +30 22710-23079 και +30 22710-40441
  • Fax: –
  • e-mail: Fliskou_np@chios.gov.gr