Βρεφονηπιακός Σταθμός “Παιδικά Όνειρα” Βαρβάσι

Βρεφονηπιακός Σταθμός “Παιδικά Όνειρα” Βαρβασίου

Ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός  Βαρβασίου Ν.Π.Δ.Δ  ιδρύθηκε το 1977 ως  Β’Εθνικός Παιδικός  Σταθμός  επί της οδού Καλβοκορέση 2 με μισθωτήριο συμβόλαιο. Το 1985-86 πραγματοποιείται δωρεά οικοπέδων στην θέση που βρίσκεται σήμερα στην οδό Αεροπόρου  Περρίκου 2. Το 1988 ξεκινούν  οι εργασίες  μεταστέγασης του Β’ Εθνικού Παιδικού  Σταθμού και ανέγερση του Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Βαρβασίου.

Λειτουργεί κανονικά από 1 Σεπτεμβρίου 2002 στις σημερινές εγκαταστάσεις του στο ιδιόκτητο κτίριό του. Το 2014 μετονομάζεται σε «ΠΑΙΔΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ-ΤΜΗΜΑ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ  με απόφαση του προέδρου Βασίλη Μυριαγκού.

Στο Βρεφονηπιακό Σταθμό «ΠΑΙΔΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ-ΤΜΗΜΑ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ» λειτουργούν 2  βρεφικά τμήματα από 1,6 χρονών και δύο παιδικά τμήματα από 3 χρονών.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσχολικής αγωγής  το εκπαιδευμένο παιδαγωγικό προσωπικό παρέχει σεβασμό στην ατομικότητα του κάθε παιδιού  μέσα από ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα, πλούσιο σε ερεθίσματα και εμπειρίες, τόσο στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας ,όσο και σε τακτικές εκδρομές και εξορμήσεις καθώς και περιβαλλοντικά προγράμματα με θεματικές ενότητες.

Στόχος είναι η ομαλή μετάβαση του παιδιού από την οικογένεια στο σχολικό περιβάλλον παράλληλα με  την ισόρροπη και ισόπλευρη ανάπτυξη του στον  κοινωνικοσυναισθηματικό και γνωστικό τομέα μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής και θετικής αναγνώρισης.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός <ΠΑΙΔΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ-ΤΜΗΜΑ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ>Ν.Π.Δ.Δ ακολουθεί τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών  Παιδικών και Βρεφονηπιακών  Σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων.

]
Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Έναρξη Λειτουργίας: 1977
  • Διεύθυνση: Αεροπόρου Περρίκου 2, 82100, Χίος
  • Τηλ: +30 22710-22905
  • Fax: –
  • e-mail:Varvasi_np@chios.gov.gr