Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλλιμασιάς

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλλιμασιάς

Ο Π.Σ. Καλλιμασιάς ιδρύθηκε με το Π.Δ.559/82 (ΦΕΚ 98/23 1982 2Α’) ως Γ΄ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Χίου και μεταφέρθηκε στην κοινότητα Καλλιμασιάς του ίδιου νομού με την ονομασία «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Καλλιμασιάς »σύμφωνα με το  Π.Δ.261/84 (ΦΕΚ 102/16−7−84 Α’).

Το 1986 με απόφαση του Δήμου Ανέμωνα έγινε δωρεάν παραχώρηση του δημοτικού κτηρίου ,το οποίο κατασκεύαστηκε σύμφωνα με τις σύγχρονες κτηριακές  προδιαγραφές και στο οποίο στεγάζεται έως σήμερα ο Π.Σ. Το κτήριο βρίσκεται εντός του αύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Καλλιμασιάς και λειτούργησε αρχικά ως Κρατικός Παιδικός Σταθμός Καλλιμασιάς ικανοποιώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Κατόπιν με την υπ’ αριθμό 8/23−5−2016 συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Χίου μετονομάστηκε σε «Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Καλλιμασιάς » και εξυπηρετεί της ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Νότιας Χίου. Ο Σταθμός κατά το έτος 2017−2018 λειτούργησε με δύο βρεφικά τμήματα και ένα παιδικό .

Το εκπαιδευτικό προσωπικού του Σταθμού παρέχει προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα εκάστοτε σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και έχουν σαν στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού την αυτονομία  καθώς και την σωματική , νοητική , συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη. Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην πρώτη τους ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό περιβάλλον.

Το  βοηθητικό προσωπικό που εργάζεται είναι έμπειρο και άρτια καταρτισμένο παρέχοντας διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην ευαισθητοποίηση των γονέων  πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας προσφέροντας τους πληροφόρηση και καθοδήγηση καθώς και διευκόλυνση στους εργαζόμενους και άνεργους γονείς.

Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Έναρξη Λειτουργίας: 1982
  • Διεύθυνση: Καλλιμασιά, Χίος
  • Τηλ:  +30 22710-51170
  • Fax: –
  • e-mail: Kallimasia_np@chios.gov.gr
Exit mobile version