ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ