Αιτήσεις εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Αιτήσεις εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ Δικαιολογητικά εγγραφήςΑκολουθεί δοκιμαστική ανακοίνωση.

Οι αιτήσεις εγγραφών ξεκίνησαν. Για να καταθέσετε ηλεκτρονικά την αίτηση πατήστε εδώ. Κατόπιν μαζεύεται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα καταθέτετε στην αρμόδια διεύθυνση.